Strona główna SP ZOZ


NFZ Powiat Bielski BIP

Bielskie Centrum Psychiatrii - Olszówka w Bielsku-Białej
Misja BCP - Olszówka
Poprawa jakości udzielonych świadczeń, z uwzględnieniem ochrony zdrowia psychicznego jako najważniejszego dobra człowieka, z jednoczesnym zwróceniem uwagi na przyjazne i bezpieczne miejsce pracy

Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny

Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny Bielsko-Biała
ul.Olszówka 102, tel. 33 814 92 67, 33 812 30 42 wew. 145

tel.kom : 513 322 084

 

 

 

Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny działa w ramach BCP-Olszówka , współpracuje z różnymi strukturami ośrodka.

Program przeznaczony jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi, głównie z rozpoznaniem schizofrenii.

Działalność oddziału obejmuje rehabilitację osób ze znacznymi, utrwalonymi zaburzeniami funkcjonowania, które wymagają aktywizacji, wsparcia w uzyskaniu poprawy stanu zdrowia.

Celem oddziaływań terapeutycznych jest wypracowanie umiejętności pozwalających na lepsze radzenie sobie z objawami chorobowymi, poprawa samodzielności, zmiana negatywnych wzorców zachowań związanych z funkcjonowaniem wyłącznie w roli osoby chorej.

 W ramach oddziału  oferowane są różnorodne formy terapii i rehabilitacji.

Program oparty jest na zasadach społeczności terapeutycznej w połączeniu z metodami treningowo-edukacyjnymi. Prowadzone są treningi kompetencji społecznych oraz umiejętności związanych z samoobsługą. Proponowane są również zajęcia służące lepszemu radzeniu sobie z chorobą i jej ograniczeniami.

Odbywają się m.in zajęcia z muzykoterapii i arteterapii, zajęcia relaksacyjne i integracyjne, terapia zajęciowa.

Zespół terapeutów to osoby z doświadczeniem w zakresie leczenia psychiatrycznego.

Pacjenci  są konsultowani przez lekarza psychiatrę, mają dostęp do leczenia farmakologicznego i opieki psychologicznej.        

          

Oddział dysponuje 20 miejscami. Zajęcia  odbywają się od poniedziałku do piątku.

Długość pobytu uzależniona jest od potrzeb indywidualnych, maksymalnie pobyt trwa 16 tygodni.

Podstawą przyjęcia jest skierowanie od lekarza psychiatry oraz rozmowa kwalifikacyjna.

Oddział ma atrakcyjne położenie, zajęcia odbywają się w atrakcyjnym dworku. Poprawie funkcjonowania i powrotowi do zdrowia sprzyja też przyjazna i życzliwa atmosfera.

Współpracujemy z innymi placówkami i ośrodkami zajmującymi się problemami osób z zaburzeniami psychicznymi. Po pobycie w oddziale uczestnicy często mają możliwość dalszej rehabilitacji społeczno-zawodowej w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładu Aktywności Zawodowej, Środowiskowego Domu Samopomocy, uczęszczają na zajęcia klubowe i  w większym stopniu uczestniczą też  w życiu lokalnej społeczności.