Strona główna SP ZOZ


NFZ Powiat Bielski BIP

Bielskie Centrum Psychiatrii - Olszówka w Bielsku-Białej
Misja BCP - Olszówka
Poprawa jakości udzielonych świadczeń, z uwzględnieniem ochrony zdrowia psychicznego jako najważniejszego dobra człowieka, z jednoczesnym zwróceniem uwagi na przyjazne i bezpieczne miejsce pracy

Oddział Dzienny Zaburzeń Nerwicowych

Dzienny Zaburzeń Nerwicowych Bielsko-Biała
ul.Olszówka 102, tel. 33 811-65-45 wew. 129 (w godzinach od 12:30 do 14:00)

 

Oddział Dzienny Zaburzeń Nerwicowych jest jedną ze struktur, która funkcjonuje w ramach SP ZOZ w Bielsku-Białej. Celem pracy oddziału jest leczenie specjalistyczną metodą  psychoterapii pacjentów z diagnozą zaburzeń: nerwicowych, osobowości, odżywiania.

Założenia teoretyczne dla programu terapii opracowano  w oparciu o podejście psychodynamiczne, w połączeniu z psychodramą.  Prowadzona w oddziale terapia ma charakter kompleksowy. Oznacza to, że obejmuje:

psychoterapię grupową (jedna grupa terapeutyczna dla 12 osób damsko-męska o 18 roku życia

psychoterapię indywidualną

psychodramę

treningi  relaksacyjne

Cykl terapii grupowej w oddziale nerwic trwa od 10 do 12 tyg.(od pn. do pt. w godz. od 9:00 do 14:00) Zespół terapeutyczny oddziału nerwic tworzą:  certyfikowany psychoterapeuta, psycholodzy i lekarze specjaliści psychiatrzy.

Oddział pracuje pod stałą superwizją certyfikowanego superwizora  SN PTP.        

Posiada rekomendację Śląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów.

Zespół terapeutyczny:

mgr Barbara Tengler – psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta Sekcji Naukowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (numer certyfikatu 374). Ukończyła II stopień psychodramy wg Moreno w Polskim Instytucie Psychodramy, gdzie obecnie prowadzi grupy szkoleniowe z psychodramy dla uczestników całościowych kursów psychoterapii Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową z wykorzystaniem psychodramy. Specjalizuje się w leczeniu nerwic i zaburzeń osobowości.  Od kilku lat jest organizatorem zespołu terapeutów prowadzących terapię w trybie stacjonarnym i ambulatoryjnym. Ma bogate doświadczenie kliniczne w zakresie prowadzenia psychoterapii indywidualnej i grupowej. Kierownik jednostki organizacyjnej Bielskiego Centrum Psychiatrii „Olszówka”.

mgr Anna Bukowska-Kluska – psycholog, psychoterapeuta, ukończyła akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne szkolenie z psychoterapii przygotowujące do uzyskania certyfikatu. Specjalizuje się w diagnozie i psychoterapii osób dorosłych z zaburzeniami nerwicowymi i zaburzeniami osobowości prowadząc terapię indywidualną i grupową.

mgr Halina Kropka – psycholożka, psychoterapeutka, trenerka psychodramy. Ukończyła akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne szkolenie z psychoterapii przygotowujące do uzyskania certyfikatu.  Ukończyła II stopień psychodramy wg Moreno w Polskim Instytucie Psychodramy, gdzie obecnie prowadzi grupy szkoleniowe z psychodramy dla uczestników całościowych kursów psychoterapii. Specjalizuje się w leczeniu nerwic i zaburzeń osobowości. Posiada również doświadczenie w pracy z młodzieżą oraz z osobami z problemem uzależnienia.

mgr Karolina Kuś – psycholożka, psychoterapeutka. Ukończyła akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne szkolenie z psychoterapii przygotowujące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty.  Ukończyła również liczne szkolenia z zakresu psychoterapii w przypadku poszczególnych jednostek chorobowych (głównie z zakresu zaburzeń nerwicowych), terapii rodzin w tym terapii par. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Diagnozy i Terapii neuropsychologicznej na UMCS w Lublinie. Specjalizuje się w psychoterapii nerwic i zaburzeń osobowości. Posiada doświadczenie w zakresie pracy z osobami po uszkodzeniach mózgu o zróżnicowanej etiologii (diagnoza i terapia zaburzeń poznawczych).

mgr Anna Hoffmann - specjalista psychologii klinicznej. Ukończyła akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne szkolenie z psychoterapii przygotowujące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty.

Lekarz oddziału:

Lek. med. Katarzyna Tarnawa – specjalista psychiatra, psychoterapeuta. Posiada doświadczenie kliniczne w pracy z pacjentami na oddziale psychiatrycznym i w poradni zdrowia psychicznego.