Strona główna SP ZOZ


NFZ Powiat Bielski BIP

Bielskie Centrum Psychiatrii - Olszówka w Bielsku-Białej
Misja BCP - Olszówka
Poprawa jakości udzielonych świadczeń, z uwzględnieniem ochrony zdrowia psychicznego jako najważniejszego dobra człowieka, z jednoczesnym zwróceniem uwagi na przyjazne i bezpieczne miejsce pracy

Oddział Rehabilitacji Psychiatrycznej

Oddział Rehabilitacji Psychiatrycznej Bielsko-Biała
ul. Olszówka 102, tel. 33 814-91-96 wew. 121

tel. kom.: 608 578 091

Oddział dysponuje 30 łóżkami dla osób mających trudności w kontakcie z innymi ludźmi, nieradzących sobie z trudnościami codziennego życia, często nieposiadających oparcia w najbliższym środowisku.
Przy przyjęciu preferowane są osoby z rozpoznaniem schizofrenii.
W oddziale proponowane są:

  • treningi umiejętności społecznych i interpersonalnych  
  • treningi umiejętności rozwiązywania problemów
  • treningi praktycznych umiejętności związanych z codziennym funkcjonowaniem w środowisku
  • zajęcia psychoedukacyjne
  • muzykoterapia
  • terapia zajęciowa
  • zajęcia rekreacyjne

Nad przebiegiem leczenia i rehabilitacji czuwa lekarz psychiatra, psycholog, pielęgniarki, instruktorzy terapii zajęciowej.
Każdy pacjent ma możliwość indywidualnego kontaktu terapeutycznego.