Strona główna SP ZOZ


NFZ Powiat Bielski BIP

Bielskie Centrum Psychiatrii - Olszówka w Bielsku-Białej
Misja BCP - Olszówka
Poprawa jakości udzielonych świadczeń, z uwzględnieniem ochrony zdrowia psychicznego jako najważniejszego dobra człowieka, z jednoczesnym zwróceniem uwagi na przyjazne i bezpieczne miejsce pracy

Oddział Dzienny Psychiatryczny "A"

Oddział Dzienny Psychiatryczny A

tel.: 33812 30 41 wew. 126

tel.kom.: 513 390 355

W założeniu jest to oddział dla osób leczonych z rozpoznaniem zaburzenia psychotycznego.
Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku, prowadzone są głównie w oparciu o terapię grupową.
Tematyka i forma zajęć dostosowywana jest do potrzeb i możliwości grupy.

W pracy w oddziale koncentrujemy się na::

  • diagnostyce,
  • terapii,
  • zróżnicowanych działaniach stymulujących poprawę stanu zdrowia psychicznego pacjenta,
  • poszerzeniu repertuaru umiejętności społecznych pozwalających na lepsze radzenie sobie w życiu codziennym,
  • treningu umiejętności życia z chorobą przewlekłą,
  • przygotowaniu do pełnienia wcześniejszych i nowych ról społecznych,

Zgodnie z systemowym podejściem do terapii, w proces leczenia staramy się włączać rodziny pacjentów, w stosunku do których realizujemy program edukacyjny a także dostarczamy wsparcia.

Niezależnie od dominującej formy grupowej, każdy z członków grupy jest objęty indywidualną opieką terapeutyczną.