Strona główna SP ZOZ


NFZ Powiat Bielski BIP

Bielskie Centrum Psychiatrii - Olszówka w Bielsku-Białej
Misja BCP - Olszówka
Poprawa jakości udzielonych świadczeń, z uwzględnieniem ochrony zdrowia psychicznego jako najważniejszego dobra człowieka, z jednoczesnym zwróceniem uwagi na przyjazne i bezpieczne miejsce pracy

Oddział Dzienny Psychiatryczny "B"

tel.: 33 812 30 41 wew. 149

tel.kom.: 513 628 292

1. Historia Oddziału:

Oddział Dzienny Psychiatryczny „B” powstał w 1989r. i był pierwszym oddziałem dziennym w Bielsku-Białej.
Od 2010r. jest częścią kompleksu lecznictwa psychiatrycznego przy ul.Olszówka 102 w B-B. Ściśle współpracuje z Poradnią Zdrowia Psychicznego oraz oddziałem całodobowym, co zapewnia leczącym się pacjentom ciągłość i stałość opieki.

2. Zakres działalności:

 • Zaburzenia afektywne (Depresja, Choroba afektywna dwubiegunowa)
 • Schizofrenia i inne zaburzenia psychotyczne,
 • Zaburzenia adaptacyjne

 

 Oddział prowadzi też diagnostykę psychiatryczno-psychologiczną, wtedy gdy postawienie rozpoznania w warunkach ambulatoryjnych ( Poradnia Zdrowia Psychicznego, gabinet prywatny ) jest trudna.
Oferta skierowana jest do pacjentów: 

 • w kryzysie chorobowym,
 • po leczeniu w oddziale całodobowym w celu kontynuacji leczenia,
 • u których dotychczasowe leczenie ambulatoryjne nie przyniosło satysfakcjonującej poprawy stanu psychicznego.

3. Charakterystyka Oddziału:

  Oddział Dzienny proponuje swoim pacjentom zajęcia przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00 – 14.00.
Długość pobytu zależy od indywidualnych potrzeb pacjenta i wynosi do 12 tygodni.

Formy leczenia:

 • farmakoterapia,
 • społeczność terapeutyczna,
 • psychoterapia indywidualna,
 • psychoterapia grupowa,
 • psychoedukacja ( przyczyny zachorowania, objawy choroby, objawy zwiastujące nawrót choroby, sposoby leczenia oraz radzenia sobie w sytuacji pogorszenia stanu psychicznego ),
 • trening umiejętności społecznych ( elementy treningu interpersonalnego, asertywności itp. ),
 • terapia zajęciowa.

 Psychoterapia prowadzona jest głównie w oparciu o podejście poznawczo-behawioralne.
Wykorzystywane są także elementy różnych innych nurtów psychoterapeutycznych w zależności od indywidualnych potrzeb pacjentów oraz aktualnych potrzeb grupy oddziałowej - co pozwala na stworzenie integracyjnego modelu rozumienia i leczenia pacjentów.
W toku leczenia kładziemy duży nacisk na zbudowanie właściwej relacji terapeutycznej w triadzie: pacjent – terapeuta indywidualny –lekarz, która opiera się na partnerskim współdziałaniu wszystkich tych osób w procesie leczenia.
Pacjenci po zakończeniu leczenia na Oddziale Dziennym mają możliwość kontynuacji psychoterapii indywidualnej u swojego psychoterapeuty w ramach Poradnii Zdrowia Psychicznego.

4. Zasady przyjęcia pacjenta na leczenie w ramach

   Oddziału Dziennego Psychiatrycznego „B”: 

 • skierowanie od lekarza psychiatry,
 • rozmowa kwalifikacyjna, w czasie której dokonywana jest ocena stanu psychicznego oraz zasadności przyjęcia na oddział dzienny.