Strona główna SP ZOZ


NFZ Powiat Bielski BIP

Bielskie Centrum Psychiatrii - Olszówka w Bielsku-Białej
Misja BCP - Olszówka
Poprawa jakości udzielonych świadczeń, z uwzględnieniem ochrony zdrowia psychicznego jako najważniejszego dobra człowieka, z jednoczesnym zwróceniem uwagi na przyjazne i bezpieczne miejsce pracy

Ośrodek Rehabilitacyjny dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych- Kaszyska

                 Ośrodek Rehabilitacyjny dla Uzależnionych 
                          od Substancji Psychoaktywnych 

Bielsko-Biała 43-382 ul.Kaszyska 40A, tel./fax: 33 8183835 

 

 

Ośrodek ma charakter stacjonarny, koedukacyjny i jest częścią Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bielsku-Białej, finansowaną w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Powstał w 1991 roku i prowadzi rehabilitację osób uzależnionych od różnych substancji psychoaktywnych. Przyjmuje osoby pełnoletnie

Program rehabilitacyjny trwa 12 miesięcy. Model pracy w Ośrodku oparty jest na zasadach społeczności terapeutycznej i humanistycznym podejściu do pacjenta.

Oferta programowa placówki obejmuje:

  • Terapię uzależnienia
  • Psychoedukację
  • Indywidualne konsultacje psychologiczne
  • Trening ról i funkcji
  • Trening umiejętności interpersonalnych
  • Terapię zajęciową i rekreacyjną
  • Leczenie somatyczne

Skuteczność realizowanego modelu rehabilitacji wynika z wykorzystania potencjału terapeutycznego zawartego zarówno w małej grupie pacjentów tworzących społeczność terapeutyczną o cechach rodziny funkcjonalnej jak i zespole profesjonalnie wyszkolonych terapeutów z wieloletnim doświadczeniem, specjalistów terapii uzależnień, głównie o wykształceniu psychologicznym. Każdy pacjent leczy się w grupie, ale ma także swojego terapeutę prowadzącego, który go wspiera w procesie zmian w kierunku abstynencji i realizowania swoich dążeń.

 

Ważnym czynnikiem, na który często kładzie się akcent jest kontakt z własnymi emocjami, nauka podejmowania odpowiedzialności za swoje życie i budowanie wewnętrznej kontroli.

 

Więcej informacji o Ośrodku znajduje się na stronie internetowej: www.wapienica.blogspot.com