Strona główna SP ZOZ


NFZ Powiat Bielski BIP

Bielskie Centrum Psychiatrii - Olszówka w Bielsku-Białej
Misja BCP - Olszówka
Poprawa jakości udzielonych świadczeń, z uwzględnieniem ochrony zdrowia psychicznego jako najważniejszego dobra człowieka, z jednoczesnym zwróceniem uwagi na przyjazne i bezpieczne miejsce pracy

Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia,
43-300 Bielsko-Biała, ul. Mostowa 1, Tel. 33/812-30 42 , tel.kom. 513032266

e-mail: poradnia.uzaleznien@psychiatria.bielsko.pl

Poradnia jest czynna codziennie od poniedziałku do piątku.
Pacjenci rejestrowani są telefonicznie i osobiście w godz. 8.00 do 15.00. Wizyty indywidualne realizowane są w godz. 8.00 do 16.00

Psychoterapia grupowa odbywa się w godz. 16.00 do 20.00. Nie funkcjonuje rejonizacja i nie obowiązują skierowania.

Pomoc udzielana jest bezpłatnie również osobom nieubezpieczonym Poradnia oferuje profesjonale leczenie dla dorosłych osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych w oparciu o wysoce wykwalifikowaną kadrę specjalistów. Psychoterapia uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia w naszej Poradni obejmuje podstawowy i pogłębiony program leczenia oparty na psychoterapii grupowej i indywidualnej. Skierowanie do programu psychoterapeutycznego poprzedza 4-5 porad indywidualnych, które swym zakresem obejmują:

  • Pełny wywiad kliniczny,
  • Badanie diagnostyczne,
  • Ustalenie wstępnej listy problemów, rozpoznania rodzaju potrzebnego leczenia,
  • Diagnozę nozologicznę i problemową,
  • Często wywiad od rodziny pacjenta,
  • Przedstawienie oferty terapeutycznej,
  • Zlecenie psychoterapii indywidualnej i grupowej oraz procedur środowiskowych, samopomocowych
  • Zawarcie kontraktu terapeutycznego.