Strona główna SP ZOZ


NFZ Powiat Bielski BIP

Bielskie Centrum Psychiatrii - Olszówka w Bielsku-Białej
Misja BCP - Olszówka
Poprawa jakości udzielonych świadczeń, z uwzględnieniem ochrony zdrowia psychicznego jako najważniejszego dobra człowieka, z jednoczesnym zwróceniem uwagi na przyjazne i bezpieczne miejsce pracy

Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych

Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancjii Psychoaktywnych,
43-300 Bielsko-Biała, ul. Mostowa 1, tel. 33/812-30-42
tel.kom. 513032266

e-mail: poradnia.uzaleznien@psychiatria.bielsko.pl

Poradnia jest czynna : pon., wt. 8.00-13.00, śr. 9.00-18.00, czw., pt. 9.00-14.00
Pacjenci rejestrowani są telefonicznie i osobiście. Nie funkcjonuje rejonizacja i nie obowiązują skierowania.

Pomoc udzielana jest bezpłatnie również osobom nieubezpieczonym. Przyjmujemy osoby od 16 roku życia. Poradnia oferuje profesjonalną pomoc - w oparciu o wysoce wykwalifikowaną kadrę specjalistów.

Oferta przeznaczona jest dla:

 • osób używających narkotyki eksperymentalnie (nieuzależnionych),
 • osób, które weszły w fazę uzależnienia (aktywnie zażywające),
 • osób uzależnionych, które ukończyły leczenie w ośrodku stacjonarnym,
 • rodziców i innych bliskich osób pacjentów mających kontakty z narkotykami.

Świadczymy usługi w zakresie:

 • diagnozy problemu narkotykowego oraz współuzależnienia,
 • konsultacji psychiatrycznej
 • informacji, edukacji, motywowania do leczenia, -poradnictwa,
 • terapii indywidualnej,
 • terapii grupowej,
 • motywowania, kierowania i wystawiania skierowań do oddziałów detoksykacyjnych placówek leczenia stacjonarnego,
 • kierowania do innych placówek pomocowych,
 • praca z członkami rodziny (poradnictwo, edukacja, wsparcie, motywowanie do udziału w terapii dla osób współuzależnionych).