Strona główna SP ZOZ


NFZ Powiat Bielski BIP

Bielskie Centrum Psychiatrii - Olszówka w Bielsku-Białej
Misja BCP - Olszówka
Poprawa jakości udzielonych świadczeń, z uwzględnieniem ochrony zdrowia psychicznego jako najważniejszego dobra człowieka, z jednoczesnym zwróceniem uwagi na przyjazne i bezpieczne miejsce pracy

Poradnia Zdrowia Psychicznego - Mostowa

Poradnia Zdrowia Psychicznego – ul. Mostowa 1 43-309 Bielsko – Biała

tel.: 33 811 64 11

tel.kom.: 602 392 818

e-mail: rejestracja.mostowa@psychiatria.bielsko.pl

Poradnia Zdrowia Psychicznego udziela świadczeń indywidualnych w zakresie psychiatrii i psychologii oraz świadczeń środowiskowych pacjentom i ich rodzinom.
Do zadań Poradni Zdrowia Psychicznego należy:

 • diagnostyka
 •  leczenie
 • wczesna rehabilitacja
 • diagnostyka psychologiczna
 • poradnictwo psychologiczne
 • psychoterapia indywidualna
 • psychoedukacja
 • działania profilaktyczne
 • orzecznictwo
 • konsultacje dla podstawowej opieki zdrowotnej
 • kierowanie na badania diagnostyczne
 • szkolenie personelu
   

Poradnia współpracuje z innymi strukturami organizacyjnymi SPZOZ, a także Szpitalem dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Andrychowie, Rybniku, Międzybrodziu Bialskim, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, warsztatami terapii zajęciowej.
 

Świadczenia środowiskowe w PZP obejmują szczególnie grupę czynną pacjentów i inspirują tworzenie systemów oparcia społecznego, realizowanych przez struktury opieki społecznej i stowarzyszenia chorych i ich rodzin.
 

Wszystkie ta działania mają na celu zapewnienie ciągłości i systematyczności leczenia, co zapobiega pogorszeniom stanu psychicznego i konieczności rehospitalizacji. W grupie pacjentów objętych programem opieki czynnej priorytetowo potraktowano terapię lekami o przedłużonym działaniu. W naszej ocenie leczenie neuroleptykami o przedłużonym działaniu w istotnym stopniu zmniejsza ilość nawrotów ostrych faz psychozy, co znacznie obniża społeczne i ekonomiczne koszty choroby.

W celu realizacji powyższych zadań w poradni zatrudniono wysoko wykwalifikowany, kompetentny personel medyczny.

Wszyscy lekarze, którzy odpowiadają za proces terapii, posiadają drugi stopień specjalizacji.