Strona główna SP ZOZ


NFZ Powiat Bielski BIP

Bielskie Centrum Psychiatrii - Olszówka w Bielsku-Białej
Misja BCP - Olszówka
Poprawa jakości udzielonych świadczeń, z uwzględnieniem ochrony zdrowia psychicznego jako najważniejszego dobra człowieka, z jednoczesnym zwróceniem uwagi na przyjazne i bezpieczne miejsce pracy

Poradnia Zdrowia Psychicznego - Olszówka

Poradnia Zdrowia Psychicznego – ul. Olszówka 102 43-309 Bielsko – Biała

tel.: 33 814 91 96 wew. 135

tel.kom.: 513 497 347

e-mail: rejestracja.olszowka@psychiatria.bielsko.pl

Poradnia jest ściśle zintegrowana na poziomach:

  • personalnym
  • funkcjonalnym
  • terytorialnym

z pozostałymi strukturami SP ZOZ -u.


Cecha ta niemal w sposób naturalny sprzyja ciągłości leczenia. Zapewnia też koordynację i zarazem integrację różnych elementów opieki - co jest ważnym wymogiem nowoczesnej opieki psychiatrycznej.
 

Tak zorganizowane leczenie sprzyja intensywnej opiece środowiskowej realizowanej również przez instytucje spoza służby zdrowia oraz umożliwia realizowanie tzw. opieki czynnej.
Wszystkie te działania, sprzyjają utrzymaniu znacznej liczby chorych w środowisku, ograniczenie tzw. efektu drzwi obrotowych i inwalidyzacji pacjentów, którzy niejednokrotnie przez lata zalegają w szpitalach.
 

Obserwowany wzrost liczby osób zgłaszających się do Poradni - za czym idzie wzrost liczby udzielanych porad - przypisujemy głównie ustawowej rezygnacji z potrzeby posiadania przez pacjenta skierowania od lekarza pierwszego kontaktu oraz zwiększonemu zapotrzebowaniu na porady psychiatryczne.
Kolejnym źródłem tego zjawiska jest także fakt zgłaszania się coraz większej liczby chorych spoza tradycyjnego rejonu Poradni.