Strona główna SP ZOZ


NFZ Powiat Bielski BIP

Bielskie Centrum Psychiatrii - Olszówka w Bielsku-Białej
Misja BCP - Olszówka
Poprawa jakości udzielonych świadczeń, z uwzględnieniem ochrony zdrowia psychicznego jako najważniejszego dobra człowieka, z jednoczesnym zwróceniem uwagi na przyjazne i bezpieczne miejsce pracy

Proces akredytacji SPZOZ

W dniach 05 - 06 maja 2011r. w Szpitalu przeprowadzona zostanie wizyta akredytacyjna w ramach projektu "Wsparcie procesu akredytacji zakładów opieki zdrowotnej". Wizyta akredytacyjna jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na podstawie pozytywnej rekomendacji Rady Akredytacyjnej wyrażonej w uchwale nr 30/2011 z dnia 8 lipca 2011r., Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej uzyskał akredytację.
Uroczyste wręczenie Certyfikatu Akredytacyjnego odbędzie się w dniu 30 września 2011r. w Oddziale Zamiejscowym Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bielsku-Białej.

30 września 2011r. odbyła się uroczystośc wręczenia certyfikatu akredytacyjnego.