Strona główna SP ZOZ


NFZ Powiat Bielski BIP

Bielskie Centrum Psychiatrii - Olszówka w Bielsku-Białej
Misja BCP - Olszówka
Poprawa jakości udzielonych świadczeń, z uwzględnieniem ochrony zdrowia psychicznego jako najważniejszego dobra człowieka, z jednoczesnym zwróceniem uwagi na przyjazne i bezpieczne miejsce pracy

Rzecznik Praw Pacjenta

Kontakt z ogólnopolską infolinią Rzecznika Praw Pacjenta: 800-190-590
adres mailowy: kancelaria@rpp.gov.pl