Strona główna SP ZOZ


NFZ Powiat Bielski BIP

Bielskie Centrum Psychiatrii - Olszówka w Bielsku-Białej
Misja BCP - Olszówka
Poprawa jakości udzielonych świadczeń, z uwzględnieniem ochrony zdrowia psychicznego jako najważniejszego dobra człowieka, z jednoczesnym zwróceniem uwagi na przyjazne i bezpieczne miejsce pracy

Warsztaty Terapii Zajęciowej

Warsztaty terapii zajęciowej Dworek

Warsztaty Terapii Zajęciowej ” Dworek ” przy Specjalistycznym Psychiatrycznym
Zespole Opieki Zdrowotnej w Bielsku-Białej
ul. Olszówka 102, tel. 33 814-92-67 wew. 144
e-mail: wtz.dworek@wp.pl
www.wtzdworek.pl

 


Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Bielskim Centrum Psychiatrii - Olszówka w Bielsku-Białej powstały 1.01.1999r. stanowią integralną cześć programu rehabilitacyjnego BCP-Olszówka w Bielsku-Białej. Uczestnicy WTZ objęci są kompleksową rehabilitacją społeczną i zawodową, która zmierza do poprawy zaradności i samodzielności życiowej, umiejętności radzenia sobie z czynnościami dnia codziennego, umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych, funkcjonowania zadaniowego oraz przygotowuje do podjęcia pracy dostosowanej do indywidualnych możliwości. 

Warsztaty pomagają w aktywnej organizacji dnia, zwiększają kompetencje zawodowe. Poprzez uczestnictwo w stworzonych w ramach WTZ dodatkowych formach praktyk zawodowych (sprzedaż artykułów spożywczych, obsługa klientów, biblioteka, centrala telefoniczna) można uzyskać realne umiejętności przydatne na rynku pracy.

Stanowiska terapii zajęciowej, dostosowane do potrzeb i możliwości uczestników, stworzone są  w pracowniach, w których zajęcia odbywają się pod okiem instruktorów przez 7 godzin dziennie, w małych 5-osobowych grupach: 

  • pracowni rękodzieła artystycznego
  • pracowni rozwoju zawodowego
  • pracowni krawieckiej
  • pracowni dekoratorsko- biurowej
  • pracowni fotograficzno-komputerowej
  • pracowni ogrodniczo-technicznej
  • pracowni gospodarstwa domowego

 W proces rehabilitacji zaangażowany jest również psycholog oraz pracownik socjalny.

 W Warsztacie prowadzimy również dodatkową działalność. Organizujemy wystawy, kiermasze, pikniki, dni otwarte. Kontakt ze środowiskiem lokalnym jest dla nas szansą na akceptację i uznanie oraz daje możliwość pozyskania przyszłych pracodawców na rynku pracy. Warsztaty współfinansowane są ze środków PFRON oraz Powiatu Bielskiego