Strona główna SP ZOZ


NFZ Powiat Bielski BIP

Bielskie Centrum Psychiatrii - Olszówka w Bielsku-Białej
Misja BCP - Olszówka
Poprawa jakości udzielonych świadczeń, z uwzględnieniem ochrony zdrowia psychicznego jako najważniejszego dobra człowieka, z jednoczesnym zwróceniem uwagi na przyjazne i bezpieczne miejsce pracy

Dane ogólne

Pełna nazwa

Bielskie Centrum Psychiatrii – Olszówka w Bielsku-Białej

Numer statystyczny GUS/REGON  001270180
NIP  547-17-56-504
Adres  ul. Olszówka 102, 43-309 Bielsko-Biała
Telefon/ Fax
 33 812 30 41 , 33 811 65 45, 33 8149196
e-mail  bcp@psychiatria.bielsko.pl
Status świadczeniodawcy  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Organ założycielski  Rada Powiatu w Bielsku-Białej
Podstawa działalnosci
  • wpis do rejestru sadowego KRS 0000126705 z dnia 26.08.2002 r.
  • wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą Księga Rejestrowa Nr 000000014059 Wojewody Śląskiego z dn.31.12.1993 r.
Dyrektor
mgr Sabina Nowak
Kod oddziału banku 8610501070
Nazwa oddziału banku ING Bank Śląski S.A.
Numer konta 86 1050 1070 1000 0001 0618 7859