Strona główna SP ZOZ


NFZ Powiat Bielski BIP

Bielskie Centrum Psychiatrii - Olszówka w Bielsku-Białej
Misja BCP - Olszówka
Poprawa jakości udzielonych świadczeń, z uwzględnieniem ochrony zdrowia psychicznego jako najważniejszego dobra człowieka, z jednoczesnym zwróceniem uwagi na przyjazne i bezpieczne miejsce pracy

Informacje ogólne

Informacja o Centrum Zdrowia Psychicznego

Mieszkańcy miasta Bielsko-Biała powyżej 18 roku życia.

Bielskie Centrum Psychiatrii - Olszówka w Bielsku - Białej jest realizatorem programu pilotażowego w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego. Program pilotażowy trwa od 1 września 2018 roku do 31 grudnia 2022 roku. Mimo, że udzielamy świadczeń zdrowotnych w zakresie zdrowia psychicznego dla mieszkańców miasta Bielsko-Biała i Powiatu Bielskiego, program pilotażowy dotyczy tylko mieszkańców miasta Bielsko - Biała. Programem pilotażowym nie są objęci pacjenci uzależnieni od alkoholu i substancji psychoaktywnych. Pacjenci spoza miasta Bielsko - Biała przyjmowani są w ramach kontraktu z NFZ.

Spośród struktur Bielskiego Centrum Psychiatrii - Olszówka w Bielsku - Białej w skład Centrum Zdrowia Psychicznego, a tym samym w program pilotażowy wchodzą:

 1. Poradnia Zdrowia Psychicznego ul. Olszówka 102
 2. Poradnia Zdrowia Psychicznego ul. Mostowa 1
 3. Oddział Dzienny Psychiatryczny A ul. Olszówka 102
 4. Oddział Dzienny Psychiatryczny B ul. Olszówka 102
 5. Oddział Psychiatryczny Ogólny ul. Olszówka 102
 6. Zespół Leczenia Środowiskowego ul. Olszówka 102

Naszym Podwykonawcą jest:

Obwód Lecznictwa Kolejowego - Poradnia Zdrowia Psychicznego - ul. Trauguttal2

Dla Pacjentów będących już w leczeniu w którejkolwiek z wymienionych struktur nic się nie zmienia. Nową formą uzyskania pomocy i zakwalifikowania do specjalistycznej opieki w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego w naszym Zespole jest Punkt Zgłoszeniowo - Koordynacyjny.

Dla Waszej wygody i łatwiejszego dostępu uruchomiliśmy dwa Punkty przy Poradniach Zdrowia Psychicznego:

ul. Olszówka 102; tek: 33 811 84 12 e-mail: pzk.olszowka@psychiatria.bielsko.pl lub osobiście

ul. Mostowa 1; tek: 602 392 818 e-mail: pzk.mostowa@psychiatria.bielsko.pl lub osobiście

 

Z Puntem Zgłoszeniowo - Koordynacyjnym może kontaktować się każda osoba, która pragnie uzyskać informacje na temat możliwości uzyskania pomocy w kryzysie psychicznym.

Punty Zgłoszeniowo - Koordynacyjne czynne są w dni robocze od godziny 8:00 do 18:00.

Całodobowo w sytuacjach nagłych czynna jest Izba Przyjęć przy ul. Olszówka 102.

Również całodobowo w sytuacjach kryzysowych można uzyskać pomoc i wsparcie w Podbeskidzkim Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Bielsku - Białej ul. Piękna 2.

 

W ramach leczenia w Bielskim Centrum Psychiatrii - Olszówka w Bielsku - Białej w zależności od oczekiwań, deficytów, sugestii osoby prowadzącej terapię, można korzystać z następujących form:

 1. leczenia ambulatoryjnego w poradni zdrowia psychicznego i poradni leczenia nerwic
 2. leczenia w systemie dziennym terapeutycznym
 3. leczenia w systemie dziennym rehabilitacyjnym
 4. leczenia w systemie dziennym zaburzeń nerwicowych
 5. leczenia w systemie rehabilitacji całodobowej
 6. leczenia w systemie całodobowym w sytuacjach wystąpienia ostrych zaburzeń psychicznych
 7. rehabilitacji społecznej i zawodowej w Warsztatach Terapii Zajęciowej

Osoby mające problem uzależnienia mogą uzyskać fachową pomoc w:

 1. Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przy ul. Mostowa 1
 2. Poradni Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych przy ul. Mostowa 1
 3. Ośrodku Rehabilitacyjnym dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych ul. Kaszyska 40A.

Szczegółowych informacji udzielą kompetentne osoby w Punkcie Zgłoszeniowo-Koordynacyjnym.

Masz problem lub kryzys psychiczny -

zapraszamy do skorzystania z naszej pomocy.