Strona główna SP ZOZ


NFZ Powiat Bielski BIP

Bielskie Centrum Psychiatrii - Olszówka w Bielsku-Białej
Misja BCP - Olszówka
Poprawa jakości udzielonych świadczeń, z uwzględnieniem ochrony zdrowia psychicznego jako najważniejszego dobra człowieka, z jednoczesnym zwróceniem uwagi na przyjazne i bezpieczne miejsce pracy

Poradnia Leczenia Nerwic Bielsko-Biała - Olszówka

       Olszówka 102, 43-309 Bielsko – Biała, budynek nr. 5

Poradnia przyjmuje pacjentów z diagnozą zaburzeń nerwicowych, zaburzeń osobowości, zaburzeń odżywiania. Funkcjonuje w ścisłej współpracy z Oddziałem Dziennym Zaburzeń Nerwicowych i stanowi stałe zaplecze kwalifikacyjne dla pacjentów tego oddziału.

Poradnia Leczenia Nerwic oferuje:

  • konsultacje diagnostyczne - lekarskie i psychologiczne, których celem jest wstępna diagnoza i poradnictwo,
  • kwalifikacje do znajdujących się w ofercie form terapii:
  • psychoterapii indywidualnej
  • terapii grupowej w Oddziale Dziennym Zaburzeń Nerwicowych

W zespole terapeutycznym poradni pracuje: certyfikowany psychoterapeuta, psychologowie, psychoterapeuci oraz lekarz psychiatra.

Zespół terapeutyczny Poradni Leczenia Nerwic pracuje pod stałą superwizją superwizora SN PTP.

Psychoterapia indywidualna jest oparta na założeniach różnych szkół terapeutycznych, ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji psychodynamicznego rozumienia zaburzeń emocjonalnych.

Rejestracja do Poradni Leczenia Nerwic odbywa się telefonicznie pod numerami telefonów w godzinach pracy poradni i Oddziału Dziennego Zaburzeń Nerwicowych 8:00-14:00*.

Tel. stac. (33) 814-91-96 lub 811-65-45 wew. 129, 165

Tel. kom. 797 977 326

W trakcie sesji pracownicy nie odbierają telefonów. W razie trudności z dodzwonieniem się, prosimy o krótką wiadomość tekstową z informacją kto i w jakim celu* prosi o kontakt. W miarę możliwości oddzwaniamy.

(*ustalenie/anulowanie terminu, zgłoszenie nieobecności, kwestie formalne).

Przed pierwszą wizytą w Poradni Leczenia Nerwic wymagane jest aktualne skierowanie do w/w wystawione przez lekarza psychiatrę lub lekarza POZ z rozpoznaniem z zakresu zaburzeń nerwicowych, zaburzeń odżywiania lub zaburzeń osobowości.