Strona główna SP ZOZ


NFZ Powiat Bielski BIP

Bielskie Centrum Psychiatrii - Olszówka w Bielsku-Białej
Misja BCP - Olszówka
Poprawa jakości udzielonych świadczeń, z uwzględnieniem ochrony zdrowia psychicznego jako najważniejszego dobra człowieka, z jednoczesnym zwróceniem uwagi na przyjazne i bezpieczne miejsce pracy

Darczyńcy

Dyrektor Naczelny Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bielsku – Białej serdecznie dziękuje za okazaną pomoc i wsparcie w realizowanych przedsięwzięciach

Wojewódzki Komitet Stowarzyszenia Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia w Katowicach ul. Opolska 14 40-084 Katowice

AQUA S.A. ul. 1 Maja 23, 43-300 Bielsko – Biała

Fundacja Imienia Św. Patryka, Al. Jerozolimskie 56C, 00-803 Warszawa