Strona główna SP ZOZ


NFZ Powiat Bielski BIP

Bielskie Centrum Psychiatrii - Olszówka w Bielsku-Białej
Misja BCP - Olszówka
Poprawa jakości udzielonych świadczeń, z uwzględnieniem ochrony zdrowia psychicznego jako najważniejszego dobra człowieka, z jednoczesnym zwróceniem uwagi na przyjazne i bezpieczne miejsce pracy

Komórki organizacyjne BCP

 

Oddział Psychiatryczny – ul. Olszówka 102 43-309 Bielsko – Biała

tel.: 33 814 91 96 wew. 138, 139

 

Pododdział Rehabilitacji Psychiatrycznej – ul. Różana 6 43-309 Bielsko – Biała

tel.: 33 812 30 41 , 33 811 65 45, 33 814 91 96 wew. 121

tel. kom.: 608 578 091

 

Oddział Dzienny Psychiatryczny A - ul. Olszówka 102 43-309 Bielsko – Biała

tel.: 33812 30 41 , 33 811 65 45 , 33 814 91 96 wew. 126

tel.kom.: 513 390 355

 

Oddział Dzienny Psychiatryczny B - ul. Olszówka 102 43-309 Bielsko – Biała

tel.: 33 812 30 41 , 33 811 65 45, 33 814 91 96 wew. 149

tel.kom.: 513 628 292

 

Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny – ul. Olszówka 102 43-309 Bielsko – Biała

tel.: 33 812 30 41 , 33 811 65 45 , 33 814 91 96 wew. 145

tel.: 513 322 084

 

Oddział Dzienny Zaburzeń Nerwicowych - ul. Olszówka 102 43-309 Bielsko – Biała

tel.: 33 811 65 45 wew. 129  (od godziny 12:30 do 14:00)

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego – ul. Olszówka 102 43-309 Bielsko – Biała

tel.: 33 814 91 96 wew. 135

tel.kom.: 513 497 347

e-mail: rejestracja.olszowka@psychiatria.bielsko.pl

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego – ul. Mostowa 1 43-309 Bielsko – Biała

tel.: 33 811 64 11 , 33 810 09 73

tel.kom.: 602 392 818

e-mail: rejestracja.mostowa@psychiatria.bielsko.pl

 

Poradnia Leczenia Nerwic - ul. Olszówka 102 43-309 Bielsko – Biała

tel.: 33 814 91 96 wew. 129, 165

e-mail: rejestracja.olszowka@psychatria.bielsko.pl

 

Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia -  ul. Mostowa 1,  43-300 Bielsko – Biała

tel.: 33 812 30 42

tel.kom.: 513 032 266

e-mail: poradnia.uzaleznien@psychiatria.bielsko.pl

 

Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych -  ul. Mostowa 1 43-300 Bielsko – Biała

tel.: 33 812 30 42

tel.kom.: 513 032 266

e-mail: poradnia.uzaleznien@psychiatria.bielsko.pl

 

Punkt Koordynacyjno Zgłoszeniowy dla osób będących w kryzysie psychicznym:

czynny w dni robocze od 8:00-18:00

kontakt telefoniczny: 573 291 222 lub 602 391 719 lub 690 265 880 lub 602 392 818

kontakt osobisty: ul. Olszówka 102, 43-309 Bielsko-Biała

                          ul. Mostowa 1, 43-300 Bielsko-Biała