Strona główna SP ZOZ


NFZ Powiat Bielski BIP

Bielskie Centrum Psychiatrii - Olszówka w Bielsku-Białej
Misja BCP - Olszówka
Poprawa jakości udzielonych świadczeń, z uwzględnieniem ochrony zdrowia psychicznego jako najważniejszego dobra człowieka, z jednoczesnym zwróceniem uwagi na przyjazne i bezpieczne miejsce pracy

Psychiatria Społeczna

Psychiatria społeczna

 

            Psychiatria społeczna zajmuje się chorobami psychicznymi, w zakresie uzupełniającym ich biologiczny i psychologiczny wymiar. Uwzględnia ona społeczny kontekst choroby, przy rozpatrywaniu zagadnień dotyczących; zapobiegania, etiologii, patogenezy i przebiegu (socjogeneza), uwzględnia go również w leczeniu i rehabilitacji (socjoterapia). Bierze pod uwagę wpływ choroby psychicznej na relacje chorego z członkami rodziny, znajomymi, współpracownikami, jego sytuację społeczną. W kręgu jej zainteresowań znajdują się również socjologia i epidemiologia chorób psychicznych, psychiatria kulturowa, organizacja lecznictwa psychiatrycznego i inne.

            W chwili obecnej nie powinno być wątpliwości, iż efektywność i jakość pomocy niesionej chorym psychicznie (nie tylko) zależy w dużej mierze, a czasami w głównej mierze, od poza klinicznych form pomocy.

            Społeczny wymiar chorób psychicznych przeświecał nam, przy tworzeniu Specjalistycznego Psychiatrycznego ZOZ. Jego organizacja, program terapeutyczny, wyprzedzały      o wiele lat rodzące się w naszym kraju zmiany w opiece nad psychicznie chorymi, określane terminem „psychiatrii środowiskowej”. Zebrał wiele pochlebnych ocen Organizatorów psychiatrycznej opieki zdrowotnej z Kraju i zagranicy.

            Uwzględniamy go w naszej codziennej pracy, stawiając diagnozę i planując leczenie. Wielu pracowników zdobyło certyfikaty specjalisty psychiatrii środowiskowej oraz terapeuty środowiskowego. Osoby zatrudnione w Zespole, podejmowały i podejmują rozważania teoretyczne na tematy związane z psychiatrią społeczną.

 

                                                                                         dr n. med. Krzysztof Trembla

                                                                                     Założyciel, emerytowany Dyrektor SPZOZ